luni, 9 mai 2016

Cele șapte reguli de aur în Referențialul Arhetipurilor Personale


1. Intodeauna universalul din simbol se va asocia experiențelor individuale.
Orice arcană este un captor de experiențe. Nu va avea așadar niciun sens să vorbim despre izolare atunci când analizăm Ermitul, dacă subiectul în cauză are o experiență pozitivă în ceea ce privește solitudinea.

2. Prezența unui aspect în temă nu garantează existența conflictului. De asemenea existența unui conflict nu va garanta prezența aspectului în Referențial.

3. Atunci când calitatea sugerată de un anumit aspect nu se exprimă presupunem că aceasta este ''incuiată''. Fiecare încuietoare își are cheia corespunzătoare.
Există trei încuietori principale:
Prima încuietoare : Casa 7
A doua încuietoare : Casa 13 (aspectul de provocare deținut de Casa 13)
A treia încuietoare : Casa 11
Fiecare încuietoare poate fi deschisă de una dintre cele trei chei fundamentale din Referențial.
Prima cheie : Casa 6
A doua cheie : Casa 13 ( aspectul de resursă deținut de Casa 13)
A treia cheie : Casa 12

4. Atunci când o arcană se repetă de una sau mai multe ori în același Referențial vom căuta să interpretăm de fiecare dată diferitele niveluri ale arcanei respective.

5. Nu există arcane negative în Referențial așa cum nu există nici arcane pozitive.
Ceea ce este primordial într-o interpretare nu este arcana prezentă ci analiza pe care trebuie să o întreprindem asupra arcanei respective, în funcție de casa în care se află. 

6. Nu interpretăm niciodată o arcană sau un aspect absent.
Faptul că nu avem o anume arcană sau un anumit aspect într-un Referențial nu implică vreo concluzie.

6. Trăirea este mai importantă decât aspectul, aspectul este mai important decât casa iar casa este mai importantă decât arcana.
În ordinea importanței analizei vom pune accentul pe trăirea personală a persoanei în cauză, urmând aspectele (oglinzi, configurații, bucle) și abia după aceea putem analiza și arcanele și casele în care acestea se situează. Sensul și valoarea fiecărui arcan este dat de locul în care se află în Referențial, de casa pe care o ocupă. Nu are niciun sens să spunem ''Am cartea respectivă în Referențial'' dacă nu am analizat mai întâi sensul casei în care aceasta se află.

duminică, 8 mai 2016

CODUL DEONTOLOGIC AL PRACTICIANULUI ȘI FORMATORULUI METODEI REFERENȚIALUL ARHETIPURILOR PERSONALE


 Pentru detalii despre formare sau consultații private, vă rugăm adresați-vă persoanelor avizate:
 
Claudia Savu, practician și formator RAP: e-mail: claudia.savu@ymail.com (Belgia, Franța, România)

Practicieni RAP în curs de agreare:

Corina Pîrsean, telefon: 0724383653, e-mail: pirsean@yahoo.com (România)
 Monica Gaitanaru: 0746107106, e-mail: monica@psihologieanalitica.ro (România)
 Roxana Apostoiu, e-mail: roxana_apostoiu@yahoo.com (UK, România)
                                                                     

  Practicienii și formatorii metodei Referențialul Arhetipurilor Personale își iau angajamentul să utilizeze Referențialul Arhetipurilor Personale respectând etica și spiritul de lucru stabilite de creatorul său, Georges Colleuil.

Articolul I - Formarea
1- Un Practician sau un Formator a studiat metoda împreună cu un formator recunoscut de o școală agreată a Referențialului Arhetipurilor Personale ( Référentiel de Naissance în forma originală din limba franceză) competentă în eliberarea unui certificat recunoscut de către Georges Colleuil, creatorul metodei sau de către urmașii săi. În sânul acestei școli acesta și-a însușit o formare profesională aprofundată, teoretică și practică. Recunoscut și certificat pentru competențele sale, este apt la rândul său să dezvolte competențele necesare pentru a îndeplini rolul de Practician sau Formator.
2 - Practicianul sau formatorul își cunoaște perfect propriul Referențial. Acesta va continua a se informa despre noile abordări și descoperiri în această metodă urmând a se informa continuu, dezvoltându-și calitățile pedagogice, cu scopul de a prezerva intactă legitimitatea lor de a utiliza instrumentul Referențialul Arhetipurilor Personale.
3 - Formatorii în Referențialul Arhetipurilor Personale pun la dispoziția elevilor lor întreaga documentație privind formarea ca Practician sau Formator Referențialul Arhetipurilor Personale ( cursuri, carnet de formare, școli agreate, etc.)

Articolul II - Profesionalism
1 - Practicianul și formatorul au o etică: se angajează cu profesionalism să nu deturneze sensul instrumentului Referențialul Arhetipurilor Personale care rămâne un suport de dezvoltare, autonomie și liber arbitru pentru cel care studiază metoda.
2 - Etica și conținutul Referențialului Arhetipurilor Personale sunt dezvoltate în operele lui Georges Colleuil, creatorul metodei.

Articolul III - Atitudinea rezervată
1 - Practicianul și formatorul se angajează să dea dovadă de o atitudine rezervată. Aceștia iau în calcul consecințele directe și indirecte pe care le pot avea intervențiile și afirmațiile lor.

Articolul IV - Comunicare - Publicitate
1 - a) Practicianul și formatorul sunt încurajați să aducă la cunoștința școlii REFORM proiectele lor de comunicare ( cărți de vizită, website, fluturași, etc.) pentru a se asigura că publicitatea lor respectă spirtul și etica metodei Referențialul Arhetipurilor Personale și de asemenea rămâne în acord cu legislația în vigoare.
1 - b) În ce privește publicitatea, Practicianul și Formatorul au grijă ca întreaga informație despre ședințe, ateliere și seminarii destinată publicului se face într-o atitudine decentă și rezervată.
1- c) Toate suporturile de comunicare vor indica într-o formă clară și lizibilă fraza următoare:
Referențialul Arhetipurilor Personale ( Le Référentiel de Naissance ) este creație Georges Colleuil și este înregistrat la Institutul Național al Proprietății Industriale din Franța sub numărul 063425574.

Articolul V - Calitatea muncii prestate
1 - Practicianul și Formatorul au libertatea de acțiune totală în organizarea ședințelor și atelierelor. De asemenea, Practicianul va aduce la cunoștința consultanților săi faptul că lucrul
cu metoda Referențialul Arhetipurilor Personale nu poate substitui o psihoterapie cu excepția situației în care, Practicianul este el însuși psihoterapeut.
2 - În cursul unei ședințe schimbul va fi personalizat, consultantul fiind invitat să se exprime asupra simbolurilor care îi sunt prezentate în Referențialul său personal. Practicianul și Formatorul vor încuraja consultanții și studenții lor în a explora, a înțelege și a integra propriul lor Referențial. Aceștia îi vor recadra atunci când este necesar, sugerând noi piste, ajutându-i să își conștientizeze resursele.
3 - Practicianul și formatorul respectă valorile și credințele consultanților și studenților lor (religioase, politice, filosofice, etc.)

Articolul VI - Secretul profesional și anonimatul
Practicianul și formatorul sunt supuși regulilor obișnuite ale secretului profesional acesta întinzându-se asupra a tot ceea ce au văzut, auzit sau înțeles în timpul ședințelor sau seminariilor. Aceștia se angajează în a face respectat secretul profesional și regula anonimatului de către studenții, angajații sau colaboratorii lor.

Articolul VII - Independența
1 - Fiecare Practician sau Formator își va decide propriul tarif ținând cont de criteriile cerute de școala la care este afiliat.
2 - Practicianul nu va interpreta Referențialul în absența persoanei la care face referință, etica Referențialului subliniind faptul că o consultație este mai întâi un schimb viu cu persoana care face acest demers.
3 - Practicianul nu poate da consultații telefonic cu excepția situației în care se angajează în a respecta protocolul special stabilit pentru consultațiile online via Skype.
4 - Etica Referențialului Arhetipurilor Personale nu susține o exclusivitate teritorială și prin urmare Practicianul și Formatorul nu pot pretinde aceasta.
Articolul VIII - Apartenența instituțională
Faptul că un Practician și Formator aparțin unei anumite structuri sociale sau asociative nu va influența buna aplicare a regulilor deontologice prezentate în acest cod etic.

vineri, 26 februarie 2016

APRILIE 2016 Workshop Referenṭialul Arhetipurilor Personale  Georges Colleuil ṣi Asociaṭia Referenṭialul Arhetipurilor Personale (ARAP) vă invită pe durata a șase zile la un nou workshop despre înṭelepciunea Tarotului de Marsilia ṣi fascinanta lume a simbolurilor prin aprofundarea metodei Referenṭialul Arhetipurilor Personale - metodã de analiză personală ṣi autocunoaṣtere prin intermediul arcanelor de Tarot.

  


In cadrul acestui workshop vom studia:

 Modulul de începători, 19-21 aprilie, 18:00-21:00
Inițiere în metoda Referențialul Arhetipurilor Personale
Simbolistica arcanelor majore din Tarotul de Marsilia
Aprofundarea caselor 1 – 13
Cum calculăm și pregătim un Referențial
Primele baze de interpretare

Pentru următoarele zile, programul va fi următorul:

Vineri, 22 aprilie, 10:00 - 18:00
Stelele in RAP- diferitele sensuri ale acestora in funcție de casa in care se află
Aprofundarea configurației “Cornul abundenței”
Găurile negre – recapitulare si modalități de rezolvare

Sâmbătă, 23 aprilie, 10:00 - 18:00
Brizurile in RAP
Recapitularea si aprofundarea Arcanei XIII – Conflictul de identitate, nevrozele si psihozele disociative
Studiu de caz despre copilul substitut
Exerciții de etalare

Duminică, 24 aprilie, 10:00 - 18:00
Arcanele minore si Arcana minoră de sinteză – studiul, analiza și decodarea casei 14 din RAP
Acest modul se adresează cursanților care au parcurs deja nivelele 1 și 2 în cadrul acestui stagiu sau în stagiile precedente.
Seminariile vor fi susținute de Georges Colleuil, creatorul metodei, în limba franceză. Vor fi interpretate în limba română de Claudia Savu, reprezentantă a metodei RAP în România.
La finalul acestei sesiuni, pentru persoanele interesate de o formare completă și obținerea diplomei de practician al metodei RAP, va fi stabilit un calendar cu datele în care se vor desfășura stagiile următoare.
Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag!

Pentru înscrieri:
Corina Pirsean, telefon: 0724383653, e-mail: pirsean@yahoo.com
Monica Gaitanaru: 0746107106, e-mail: monica.brandusescu@gmail.com
Pentru detalii:
Claudia Savu, e-mail : claudia.savu@ymail.com
Roxana Apostoiu, e-mail: roxana_apostoiu@yahoo.com