joi, 15 martie 2012

De ce ''Referenţialul Arhetipurilor Personale'' ?Referenţialul Arhetipurilor Personale(Le Référentiel de Naissance, în versiunea sa originală din limba franceză) reprezintă o metodă terapeutică de analiză şi dezvoltare personală. Este o metodă de creaţie vie, de mare ajutor atunci când ne aflăm în dificultate. Ne ajută să creştem şi să ne dezvoltăm spiritual evitând procesele de identificare.

Este necesar de menţionat faptul că termenul de ''referenţial'' provine de la verbul ''a se referi la''. Ne referim în acest caz la un simbol utilizat pentru a construi sau pentru a se construi. Etimologic, termenul de ''simbol'' provine din greaca antică şi are semnificaţia de a ''pune împreună'', ''a reuni''. Simbolul devine aşadar, un element de legătură între noi şi partea noastră lipsă, ne învăţa se ne reunificăm.

''Referindu-ne'' la arhetipurile personale, învăţăm să ne exprimăm şi să numim sentimentele, să identificăm impasul în care ne aflăm intr-un anumit moment al vieţii şi să găsim un plan de salvare.

Termenul de „arhetipuri” este un concept introdus de către psihiatrul elvetian Carl Gustav Jung, pentru a defini o formă de reprezentare a priori, imagini primordiale şi arhaice înscrise în structura creierului, derivate din inconştientul colectiv, ce condiţionează întreaga schemă a gândirii şi a reprezentărilor.

In Referenţialul Arhetipurilor Personale, pornind de la data de naştere se va calcula o temă. Această temă reprezintă profilul nostru personal sau ... de ce nu, cărţile ce ne-au fost date la naştere. Printr-o abordare filozofică, terapeutică şi umanistă a Tarotului de Marsilia putem desluşi misterele prezente în tema noastră personală.

Tarotul este un catalog de simboluri universale ce fac parte din patrimoniul cultural al umanităţii. Imaginile puternice pe care le conţine au fascinat dintotdeauna, au alimentat fantasmele şi au făcut obiectul studiilor ştiinţifice, arheologice, semiologice şi sociologice. Imaginile surprinse în cărţile de tarot sunt mai mult decât simple imagini alegorice, ele reprezintă mai degrabă o colecţie de arhetipuri de dimensiune universală, aşa numitele ''imagini originale''. Ele sunt imprimate în sufletul fiecăruia dintre noi şi în sufletul întregii lumi.

Referenţialul Arhetipurilor Personale trebuie înţeles ca o actualizare, individualizare a acestor simboluri universale la propriile noastră experienţe. Arcanele de Tarot prezente în tema fiecăruia dintre noi nu capătă sens decât în raport cu trăirile noastre personale şi vor trebui interpretate ca atare.

Trebuie menţionat faptul că, atunci când aprofundăm această metodă pur terapeutică, este recomandat să ne desprindem de ideile preconcepute despre „tarot” atât de frecvent întâlnite în ziua de astăzi.In tarotul divinator pornim de la arcana pentru a ajunge la emoţie în timp ce, în tarotul psihologic pornim de la o anumită emoţie sau trăire pentru a ajunge la arcana (căutăm răspunsul în arcana/carte). In tarotul folosit în scop divinator practicianul se exprimă şi consultantul ascultă planurile pe care acesta i le face pentru viitor, în tarotul psihologic consultantul este cel care se exprimă în timp ce practicianul ascultă. Si, ca o ultima comparaţie, în tarotul divinator simbolul este predeterminat în timp ce în tarotul psihologic simbolul este viu, el evoluează fără oprire.

Tarotul este o arta, însă nu este o arta a divinaţiei. Aşa cum subliniază însuşi autorul metodei, Georges Colleuil, "Tarotul nu serveşte la a ghici viitorul ci, mai degrabă, la a-l construi".

Haideţi, aşadar, să intrăm în minunată lume a Tarotului de Marsilia, să explorăm cele mai adânci trăiri, să intelegem care este scopul existenţei noastre şi să învăţăm care sunt lecţiile pentru care suntem aici!

Drum bun!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu